Co je dekubit

10.09.2015 09:45

Dekubity neboli proleženiny jsou rány (poškození tkáně) vyvolané tlakem, vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové, svalové tkáně, tlakem z vnějšího prostředí proti kosti (čím je slabší vrstva těchto podkožních tkání, tím je větší nebezpečí vzniku dekubitů).

Proleženiny se tvoří velmi rychle a nejvíce u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích - vždy za působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a s poškozením mozku (po úrazech apod.), a pacienti v pokročilém věku - zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí).

Preventivním opatřením proti vzniku dekubitů je nejen časté polohování, ale i antidekubitní podložky a matrace a především aktivní antidekubitní matrace

Aktivní antidekubitní matrace je tvořena nafukovacími segmenty, které mohou být pomocí kompresoru přifukovány a vyfukovány a tím periodicky mění body, na kterých pacient leží. Proto si každá část těla odpočine od tlaku a v pravidelných intervalech je obnovovánookysličování a přísun  živin do všech tkání. Tlak ve vzduchových polštářích je nastavitelný stejně jako intervaly napouštění a vypouštění vzduchu.

Intervaly mezi změnami poloh se musí řídit podle okamžitého stavu pacienta, mohou kolísat mezi 10 minutami až 4 hod., polohování musí být tím kvalitnější a častější, čím je větší riziko vzniku dekubitů, čím závažnější je postižení ošetřovaného pacienta a čím závažnější je jeho celkový zdravotní stav.

 

Dekubity postihují široké spektrum pacientů a stojí mnoho lidského utrpení a finančních prostředků. Problém dekubitů má zvyšující se tendenci pro stárnoucí populace. Doporučeným postupem pro prevenci je dostatečná osobní hygiena. Pro léčbu dekubitů nabízíme aktivní velkotubusové pulsní antidekubitní matrace.

Zpět